Terapia

Najważniejszym elementem skutecznej terapii jest motywacja pacjenta i autentyczna odwaga do poznania samego siebie. Najgroźniejszym skutkiem terapii jest uzależnienie się od terapeuty; oczekiwanie, że terapeuta przejmie odpowiedzialność za pacjenta, będzie jego guru, da mu receptę-cud, sprawi, że znikną kłopoty.

 

Decyzję o terapii podejmuję wspólnie z pacjentem – obydwoje musimy być przekonani, że chcemy razem pracować. Pierwsze trzy spotkania mają formę konsultacji psychologicznych, w trakcie których pacjent przedstawia swój kłopot i dowiaduje się, czy i w jaki sposób jestem w stanie towarzyszyć mu w poszukiwaniu rozwiązania. Bywa, że konsultacje wystarczą do uporania się z kłopotem, pacjent albo ja (z różnych powodów) nie decydujemy się na wspólną pracę, albo proponuję innego specjalistę.

 

Jeżeli zostaje podjęta decyzja o terapii, zawieramy kontrakt terapeutyczny (ilość, częstotliwość spotkań, warunki odwoływania sesji itd.)

Terapię prowadzę metodą eklektyczną, która w zależności od potrzeb pacjenta, łączy różne metody pracy i oparta jest na relacji: pacjent-terapeuta.

 

Po trzech konsultacjach możliwe są dwie formy pracy:
  • sesje w gabinecie; na początku raz w tygodniu, następnie raz na dwa, trzy tygodnie i rzadziej (w zależności od potrzeb).
  • sesje on-line: korespondencja mailowa, raz w tygodniu

W trakcie trwania terapii proponuję również udział w sesji łączonej (z udziałem terapeuty manualnego), na której koncentrujemy się przede wszystkim na pracy z ciałem.
Najważniejszym elementem terapii jest indywidulana praca pacjenta pomiędzy sesjami min. nad ,,zadaniami domowymi”, które mają na celu sprawdzenie i wybranie najskuteczniejszej metody poradzenia sobie z kłopotem.