Terapia klasyczna

Może być kontynuacją Terapii Jednego Spotkania, Autoterapii, albo skutkiem wspólnej decyzji mojej i pacjenta.
Najważniejszym elementem skutecznej terapii jest motywacja pacjenta i autentyczna odwaga do poznania samego siebie. Najgroźniejszym skutkiem terapii jest uzależnienie się od terapeuty; oczekiwanie, że terapeuta przejmie odpowiedzialność za pacjenta, będzie jego guru, da mu receptę-cud, sprawi, że znikną kłopoty.

 

Decyzję o terapii podejmujemy razem – obydwoje musimy być przekonani, że chcemy razem pracować i w jakiej formule. Pierwsze spotkanie ma formę konsultacji psychologicznej, w trakcie której Ty opowiesz o swoim kłopocie a ja powiem czy i w jaki sposób jestem w stanie towarzyszyć Ci w poszukiwaniu rozwiązania.

 

Jeżeli zostanie podjęta decyzja o terapii, ustalimy kontrakt terapeutyczny (ilość, częstotliwość spotkań, warunki odwoływania sesji itd.)
Terapię prowadzę metodą eklektyczną, która w zależności od potrzeb pacjenta, łączy różne metody pracy i oparta jest na relacji: pacjent-terapeuta.
Początkowo spotykamy się zwykle raz w tygodniu, w miarę trwania terapii sesję odbywają się rzadziej; raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu albo w zależności od potrzeb.